FamilyPlan Fortuna

I menupunkterne til højre finder du gode informationer om nogle af de forhold, skolekontakten kan byde på.

Informationerne er både til dig, der første gang skal sende dit barn i skole og til dig, der allerede har et barn, der går i skole.

Informationerne er almene, og det er helt frivilligt, om du vil benytte dig af dem. Nogle er andre forældres erfaringer, som de gerne vil dele med andre, men alle er blot idéer til oplysning og inspiration for dig.

Skole/hjem

Vis barnet skolevejen. Går eller cykler barnet til skole, kan I aftale hvilken vej, der er bedst at færdes på. Aftal hvordan større veje krydses og hvor.

Skal barnet selv tage hjem fra skole, så aftal hvilken skolevej, der benyttes, og aftal hvornår barnet skal tage hjem.

Har barnet mobiltelefon, så aftal at barnet tænder mobilen lige så snart, det har fri fra skole.

Hermed ved du altid, hvornår du kan komme i direkte kontakt med dit barn, hvis du skal give besked eller ændre en aftale. Send evt. en SMS hvis du skal give besked i skoletiden. Når barnet har fri, vil det få din besked, når mobilen tændes.

Med mobilen kan barnet også komme i kontakt med dig, hvis der skulle opstå behov herfor.

Cykle til skole

Cykler dit barn til skole?

Så sørg for at barnet ved, hvordan skoletasken og gymnastikposen fastgøres ordentligt, så de ikke falder af under kørslen. Fortæl især hvordan barnet skal forholde sig, når det møder en lastbil, der skal svinge.

Husk selen

Kører du dit barn til skole i bil?

Så husk, at alle får spændt sikkerhedsselen.

Dels sikrer I jer bedst muligt ved et evt. uheld, dels overholder du loven, og dels kan du undgå en dum bøde og et ”klip” i kortet, for politiet holder jævnligt øje ved skoler bl.a. for ISÆR at se, om selen er spændt på barnet.

Når du kører fra skolen, efter at du har sagt farvel til dit barn, så tænk på, at der i området omkring skolen færdes mange andre elever. Så gi' den ikke for meget gas, når du skal videre på arbejde eller hjem.

Vis hensyn og kør med en passende, lav fart.

Forhindres en aftale

Bliver barnet forhindret i at holde en aftale?

Lær dit barn at give besked, hvis det bliver forhindret i at overholde jeres aftale, f.eks. hvis det ikke nåede bussen eller toget.

Har barnet en mobiltelefon, så tast jeres numre ind på den og aftal, hvilket nummer barnet skal ringe til først.

Aftal også hvad barnet skal gøre, hvis nummeret er optaget eller, hvis den, barnet ringer til, ikke er til stede, f.eks. hvis barnet ringer til din/jeres arbejdsplads.

Forholdet til lærere og skole

Generelt er det godt at læse de mange sedler og beskeder børnene får med hjem med det samme.

Er du usikker på, hvorledes meddelelserne skal forstås, så spørg evt. dit barn, da der ofte samtidig med udleveringen af sedlen er givet en besked. Ellers kan du kontakte læreren eller en anden forælder.

Dermed viser du interesse for, at dit barn møder forberedt til aktiviteten, og læreren oplever en positiv indstilling fra barnets hjem.

Mød op til arrangementerne på skolen. Især hvis børnene skal optræde eller synge. Barnet har forberedt sig i skolen eller i fritidsordningen, og det glæder sig og har måske også lidt sommerfugle i maven, for det er jo lidt spændende.

Et fravær her, vil kunne give barnet en skuffelse, der kan være svær at trøste. Selv om forestillingen ikke er til et Las Vegas show, så giv det din uforbeholdne, varme støtte og klapsalve. Kritisér ikke barnets eller andres optræden, men ros det og sig, at det var en sjov og spændende oplevelse og at du godt kan se, at det er forberedt godt.

Det opbygger barnets selvtillid, og det nærmest bobler af glæde. Denne glæde vil barnet huske, og du vil fremover kunne bruge denne oplevelse som referencepunkt, skulle du have brug for at referere til en positiv oplevelse, som barnet umiddelbart kan genkende.

Mød frem til forældresamtalerne. Her har du mulighed for at få ting at vide om dit barn, som du måske ikke selv kender. Det kan være en god idé at spørge til, hvorledes barnet klarer sig i lege, i det sociale samvær og gerne også hvorledes indlæringen forløber.

Barnet ved selvfølgelig godt, at du skal til forældresamtale, så fortæl at du har været til samtalen, så barnet ikke bliver nervøs over, hvad der mon er foregået. Fortæl gerne om hvad lærerne sagde om barnet, så det ikke føler sig udenfor.

Ros barnet, hvor du kan.

Forældre imellem

Skal dit barn starte i skole, bør du hurtigt lære navnene på dets klassekammerater.

Det gør det lettere at følge med, når dit barn fortæller om dagens gang i skolen. Samtidig viser du dit barn, at du interesserer dig for og respekterer dets klassekammerater.

Lad gerne barnet komme med forslag til, hvem det vil have med hjem og lege, eller hvem det godt vil hjem til og lege.

Vær ikke nervøs for at sige til andre forældre, hvis dit barn ikke er glad for hunde eller ikke kan tåle en bestemt slags mad, dyr eller andet. Fortæl også hvor du synes, at barnet bør have nogle bestemte rammer, f.eks. hvis du ikke er glad for, at barnet er alene på en legeplads uden den anden forælders opsyn.

I det hele taget gælder det om at kommunikere, og ikke lide af hensynsbetændelse, for den anden forælder er jo også kun interesseret i, at legen/besøget skal blive en så god oplevelse som muligt for dit barn.

Hermed har den anden forælder jo også en god mulighed for at lade sit barn lære nye kammerater at kende.

Tal ikke dårligt om andre forældre eller lærerne mens dit barn hører på det. Det skaber en stemning af, at det er i orden at behandle dem dårligt eller at have en dårlig eller negativ indstilling til dem. I værste fald kan det udløse mobning, hvilket er absolut uønskeligt.

Ser børnene, at der hersker et godt forhold og en god tone blandt klassens forældre, giver også et godt forhold blandt børnene.

Madpakker

Det er en kæmpe fordel, at børnene kan lægge deres madpakker i et køleskab enten i klassen eller i et fælles køleskab et centralt sted på skolen. Det giver en appetitlig madpakke og fortsætter de gode madvaner fra børnehaven.

Er det første gang dit barn skal i skole, er det som regel legende let, at få barnet til at lægge sin mad i køleskabet, for de fleste børn glæder sig simpelthen så meget til skolen, at de synes, alt er spændende. Også det at putte madpakken i køleskabet.

Råder skolen ikke over køleskabe til madpakkerne, kan du kontakte en forældrerepræsentant, skolebestyrelsesmedlem eller tilsvarende og bede om, at få dem til at stille forslag om dette på et kommende møde.

Indtil der kommer køleskabe på skolen, kan man med fordel pakke madpakken i en madkasse, hvor der kan ligge et par køleelementer.

Nogle skoler har kantiner, der sælger slik, sodavand og andet. Fortæl dit barn om dette og fortæl samtidig enten, at barnet ikke må købe dette, eller bliv enige om hvornår og hvad barnet må købe i kantinen.

Det kan være en god idé at give barnet en drikkedunk med saftevand eller blot almindeligt vand med i skolen hjemmefra.

Det er krævende at være i skole en hel dag, og især på en varm sommerdag er det meget vigtigt at børnene drikker godt.

Mobning

De fleste skoler lader børnene aftale et sæt klasseregler. Lad dit barn fortælle om klassens regler, og tal med det om meningen med de enkelte regler.

Har klassen ingen klasseregler, kan du som forælder foreslå klasselæreren, at der udarbejdes klasseregler.

Klasseregler kan være med til at skabe god, social omgang børnene i mellem, når de alle kender nogle fælles spilleregler. På den måde er børnene selv med til at præge klassens trivsel.

Sker der alligevel mobning i klassen, så tal med dit barn om situationen.

Er det dit barn mobningen er rettet i mod, så spørg ind til barnets følelser af episoden. Skal der tages affære så fortæl, hvad du agter at gøre, det kan f.eks. være at tale med klasselæreren eller en anden forælder om episoden, og husk så også at gøre det. Undgå at blive ophidset og bruge stærke ord, der kan forstærke forskrækkelsen.

Når du har gjort det, du lovede, så fortæl dit barn det, så det føler, at du støtter det, for det er ikke sjovt at være et barn, der bliver mobbet. Vær herefter særlig opmærksom på, om mobningen ophører. Ellers må du tage affære igen.

Bliv ved og giv ikke op. Mobning bør ikke tolereres.

Internet på skolen

Er der internetadgang på skolen?

Spørg til hvilken internet politik skolen har, f.eks.

  • Benyttes internettet i bestemte tidsrum?
  • Er der børnefiltre?
  • Er der en voksen til stede i lokalet?
  • Er der regler for brug?
  • Er der adgang til chat?

Spørg i det hele taget om det, du gerne vil vide, så du ikke er utryg ved, at dit barn færdes på internettet.

Tips til lektielæsning

Lektier er for nogle børn en sur pligt, der forstyrrer fritiden, som de hellere vil bruge på noget andet. Andre synes, lektier er skønne.

Jubler dit barn ikke over lektierne, kan du undersøge, om der er lektiehjælp, lektiecafe eller tilsvarende på skolen. Undersøg samtidig hvor, hvornår, af hvem og i hvilke fag, der gives lektiehjælp.

Lad dit barn benytte denne hjælp, da det ofte kan være andre end barnets egen lærer, der står for hjælpen. Derved kan barnet måske få tingene forklaret på en anden måde, hvilket kan være med til at forståelsen bedre sidder fast.

Når dit barn kommer hjem fra skole kan det have behov for lige at fortælle, hvad det har oplevet i skolen, hvem det har leget med eller blot om en ny lærer eller en ny vikar.

Er barnet lidt træt, så lad det slappe af, evt. med lidt at spise og lidt at drikke. Det kvikker som regel barnet op, og det får dermed fornyede kræfter til evt. at tage fat på lektierne med det samme.

Du kan også lige lade barnet sige "god dag" til sit værelse og lige "komme indenfor dørene" inden du lader det gå i gang med lektielæsningen.

Men når barnet skal læse lektier, bør du skabe et roligt miljø omkring det. Et godt lys er vigtigt, og lad ikke barnet ligge og flyde hen over bordet.

Vil barnet sidde alene, eller vil det sidde i et fællesskab f.eks. i køkkenet/alrummet?

Vil barnet helst læse lektier i køkkenet/alrummet, så aftal tidspunkter for hvornår lektielæsningen skal slutte, så lektielæsningen ikke forstyrrer andre familiegøremål, borddækningen, aftenspisningen eller andet. Det kan give surhed og drillerier fra evt. andre søskende. Overholdes tiderne konsekvent, bliver det hurtigt "dagens orden".

Børn alene hjemme

Er dine børn nogle gange alene hjemme?

Så vis dem, hvordan de let kan få fat i både mor og far.

Udfyld TelefonListen på bagsiden af skemadelen nederst på FamilyPlan. (Vip skemadelen op).

Så kan børnene altid let finde numrene til mors og fars mobil og til mors og fars arbejde, eller til andre I har aftalt, at børnene kan ringe til.

Skulle en ulykke ske, er ALARM 1-1-2 tydeligt fortrykt på TelefonListen.

Succes og selvtillid

Giv børnene succesoplevelser og mere selvtillid.

Lad dem være med til at udfylde kalenderen med deres egne aftaler. Lad dem også sætte klistermærker på til alle deres aktiviteter. Det elsker de.

På den måde ser barnet, at når barnet viser respekt for andres aftaler, viser andre også respekt for barnets aftaler.

Føler barnet, at det vises respekt, stiger selvtilliden.

Med øget selvtillid har barnet det bedste udgangspunkt for succesoplevelser.

Som forælder, er det gyldne øjeblikke at se.

Ønsker du mere inspiration til denne gode udvikling, så læs mere i ”Den gode spiral” som du finder under Kalenderen.

Club Plansen login

Gå til netbutik
Artikler
Vi støtter
FamilyPlan® er et registreret varemærke, og kalenderen er patenteret og brugsmodelreg. // Copyright © Forlaget Fortuna ApS 2008-2013 // All rights reserved. Patented.